หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Accounting Standard & Tax

Senior Accounting Standard & Tax
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ศึกษา และ วิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงหรือบังคับใช้ใหม่
-จัดทำและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ศึกษาภาษีอากรต่างๆ
-จัดทำคู่มือการบัญชีและภาษี รวมถึง นโยบายการบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีอากร --รวมถึงกฎระเบียบที่ คปภ.กำหนด
-ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานและภาษีอากร ที่มีการปรับปรุงหรือบังคับใช้ใหม่
-เตรียมความพร้อมข้อมูลและระบบงาน สำหรับการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

คุณสมบัติ
-จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
-มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อง 3 ปี
-มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
-มีความรู้ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-วันลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย
-ความมั่นคง
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ค่าใช้จ่ายปฎิบัติงานภายนอก
-สวัสดิการมงคลสมรส
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2492 โดยให้บริการด้านธุรกิจประกันชีวิตครบทุกประเภท เราได้พัฒนาระบบการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการอยู่เสมอ ปัจจุบัน มีสาขาให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานโดยเปิดรับสมัครงานใน ตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง ชั้น 28
ที่อยู่ : 170/74-83 Ocean Tower1 Building, Ratchadaphisek Road, Khlong Toey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-2300 ต่อ 1645,1646
โทรสาร : 0-2204-0099
โฮมเพจ : http://www.ocean.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)