หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Business Development Executive

Senior Business Development Executive
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สรรหาและคัดเลือก ลูกค้าที่มีศักยภาพ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการทำแผนธุรกิจ

- จัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจที่มีศักยภาพต่อคณะกรรมการ

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงาน Business Development 2 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
- มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาโท
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท

    เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคของคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 73 ปี

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ : 2156 New Petchburi Rd, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2318-0062# 1277
โทรสาร : 0-2319-1678
โฮมเพจ : http://www.sahapat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)