หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2561
งาน หางาน สมัครงาน
Senior Business System Analyst
นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Scope:
Reporting to ICT Client Relations Manager , ICT Client Relations Supervisor will responsible for
Providing day to day functional support on existing systems/applications such as SAP ERP, SAP BW, Distributor System (SAP Business One), etc.
Handles business requirements analysis, process and system design, system configuration, quality assurance testing, user training and overall documentation
Manages customizations and development activities


Roles and Responsibilities:
 • IT Planning – works closely with Business Systems Manager in preparing the group’s project line-up for the year; helps prepare the project plans based on set priorities.
 • Project Management – prepares the implementation plan for assigned project(s); organizes, monitors, and reports on status of own projects; recommends and resolves project concerns; provides guidance to smaller projects assigned to junior Business Systems Analysts
 • IT Service Delivery – provides functional support and handles troubleshooting of simple to complex system concerns; recommends interim or permanent solutions to system requirements;
 • Systems Analysis and Design –participates in business process discussions; translates business requirements to business specification and technical design; configures the system to implement agreed functionalities and controls; formulates and executes comprehensive test scripts to cover all scenarios and evaluate system performance.
 • System Implementation/Maintenance – implements solutions based on business requirements; recommends improvements needed to address the department’s system concerns and requirements; develops reports and queries to provide reporting requirements of the different departments (e.g., thru SAP Query with simple ABAP programming)
 • System Evaluation – conducts system functionality evaluation; prepares technical documentation on system evaluation and required customizations.
 • Documentation & Training– documents changes in business processes and prepares the required documentation related to system implementation; conducts/ facilitates end user training and prepare related presentations and manuals.
 • IT Vendor Interface – coordinates closely with third party consultants for program development and/or system implementation.


Key Performance Indicators:
 • Assigned projects are rolled-out within set timelines
 • Effectiveness of implemented systems/ applications
 • Availability & efficiency of Functional Support/ Services
 • Availability of System and Application (uptime)
 • User satisfaction level
 • Compliance to IT Management policies (e.g., policies on user access rights, system change, testing procedures, software management, etc.)
คุณสมบัติ

• Bachelor or Higher in Computer Science, Computer Engineering or related field
• At least 5 years of Information Technology experience, at least 2 year in a senior or team lead position, particularly on Business Process Analysis, System Implementation, Maintenance and Support, preferably in manufacturing environment .
• Experience in SAP BW, Distributor System (SAP Business One), or ABAP is advantage
• Good understanding of Software Development Life Cycle, Systems Analysis and Design Methodologies
• Good communication in English, Analytical and problem-solving skills with Project Management experience
• Strong understanding of system functionalities, configuration, and basic development tools related to systems implemented in the company
• Willing to work under pressure and business dynamic change.
• Good command of MS office 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท

Foremost Thailand is an affiliate of Friesland Foods in The Netherlands. Friesland Foods has strong brands in West and Central Europe, the Middle East, West Africa and Southeast Asia.  We have over 16,000 employees in more than 20 countries.  Our core values; reliable, dedicated and vital characterise our way to doing the business.  For Thailand, we have been here since 1967.  According to our business performance, Foremost Thailand is classified as number one in RTD (Ready to Drink) in Dairy business.  We’re offering a job opportunity for potential candidates who would like to pursue a career with us.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2620-1900
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)