หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Buyer (E-Business)

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สรรหาและคัดเลือก Supplier/สินค้า รวมถึงทบทวนรายการสินค้า เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณานำมาขายในร้านค้า Online
 • ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า รูปภาพ รวมถึงตรวจสอบและแก้ไข ก่อนนำส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายต่อไป
 • ร่วมประชุมหารือกับ Supplier เพื่อคัดสรรสินค้าที่มีความแปลกใหม่แตกต่างจากที่ขายในร้านค้าเพื่อนำมาจำหน่ายในร้านค้า Online
 • ร่วมประชุมหารือกับ Supplier เพื่อเจรจาและหาข้อสรุปเกี่ยวกับตัวสินค้าและ Promotion activities ต่างๆ
 • จัดทำ Market Survey เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้า ขนาด ราคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นข้อมูลในการทำงาน
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ยอดขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายที่บริษัทตั้งไว้
 • ประสานงานเกี่ยวกับการโอนย้ายสินค้า/GWP กับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิชา บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อกลุ่มสินค้า Retail Business 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ในกลุ่มสินค้า Duty Free ในธุรกิจ E-Business (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ด้าน Import & Export
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • Positive Thinking


Apply Now 

Please send your updated resume to : aekkasit_s@kingpower.com 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : อื่นๆ
เกี่ยวกับบริษัท
KING POWER INTERNATIONAL GROUP"A leading travel related business worldwide empowering travelers life through the world-class travel experience." 

สวัสดิการ


1.วันหยุดตามประเพณี
2.วันหยุดพักร้อน 6-11 วัน / ปี 
3.เงินช่วยเหลือ เพื่อการสมรส,คลอดบุตร,งานศพ4.ตรวจสุขภาพประจำปี5.เครื่องแบบพนักงาน 1-3 ชุด/ ปี6. การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน7. การประกันชีวิต , การประกันอุบัติเหตุ8. กองทุนสำรองเลีี้ยงชีพ9. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)10. การฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน11. ส่วนลดพิเศษซื้อสินค้าของบริษัท 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department : 2 floor
ที่อยู่ : 8 Kingpower Complex, Rangnam road, Phayathai, Rachathewi, BKK 10400
โทรศัพท์ : 0-2677-8888 Ext. 1616,1628,1639
โทรสาร : 0-2677-8838
โฮมเพจ : http://www.kingpower.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด