หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Contract Admin (1 ตำแหน่ง) / Contract Admin (2 ตำแหน่ง)

บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

(ตำแหน่ง Senior Contract Admin คุณสมบัติ 1-9)

(ตำแหน่ง Contract Admin คุณสมบัติ 5-9 )

1. Conduct contract strategy meetings to identify issues and client requirements, facilitate pricing discussions, and obtain senior management input on timelines and deliverables.

2. Draft contractual provisions based on strategy discussions, senior management input, and organizational needs and expectations.

3. Engage relevant stakeholders in negotiation decisions involving legal or regulatory requirements, contract standards and cost targets

4. Review contractual performance of both parties to ensure compliance with terms and to identify conflicts or changes requiring resolution at contract renewal.

5. Ensure that contracts and proposals are properly entered into organizational databases and securely maintained.

6. Assure accuracy and appropriateness of contract text and attachments

7. Interface with insurance companies regarding adequacy of coverage and purchasing needs.

8. Serve as primary organizational contact during contract negotiations

9. Maintain deadlines on deliverables and communicate on an ongoing basis with business partners and internal clients about contractual issues

คุณสมบัติ

1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า – ปวช. สาขาบริหารธุรกิจ

2. ประสบการณ์

3. คุณสมบัติ -ใช้ Excel, MsWord, PowerPoint, Outlook ได้ในระดับดี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีทัศนคติที่เป็นบวก

- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีบุคลิกภาพที่ดี

- มีความรับผิดชอบ และทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย

- ทำการนำเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินพิเศษประจำปี
- ชุดพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เกี่ยวกับบริษัท
Best Performance Engineering Co., Ltd.

Vision:
To be a leading Asian service provider of Construction and Maintenance service in Oil and Gas Industry.
Mission :

To achieve customer satisfaction through excellence in service, quality process, schedule & time management, cost effective way in a safe, reliable, efficient and environmentally sound manner.

Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.


♦ All types of Welding Processes ♦ Pipe System Fabrication.

♦ Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.

♦ Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping

♦ Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.

♦ Jacket and Topsides Fabrication and Construction.

♦ Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.

♦ Load Out and Transport

♦ Design Engineering, Piping

♦ System, Pressure Vessel, Steelwork.

♦ Design Review

♦ Production Shop Detailing

♦ Purchasing and Procurement

♦ Manpower Supply

♦ Welding Procedure Preparation and Review

♦ Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tank 
ที่อยู่ : 901-902.Iyara Building 2/22,(9th Floor) Chan Road Soi.2 ,Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-5163
โทรสาร : 0-2678-5176
โฮมเพจ : http://www.bpe.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด