หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

SENIOR CUSTOMER & SALE SOLUTION CONSULTANT: Mortar (South Zone)

ด่วนมาก!
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
การผลิต
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Description:
• Develop comprehensive territory plans aligned with strategic direction given by the supervisor; then, execute its plan to his/her responsible areas and/or existing dealers, together with gathering market information, such as competitor movement, price movement, product innovation, etc., including monitoring performance to be able to improve plans if needed.
• Identify prospective dealers; acquire to become SCCC’s as well as carry out the required sales process, such as negotiate details of sales contracts and payments, etc.
• Completely understand all INSEE products’ qualities and service offerings and ensure that those are fulfilled customers’ requirements
• Provide marketing and sales program, including initiate programs based on budget allocation to assist dealers in terms of creating push and pull demands
• Be a consultative sale to dealer in order to convert ‘leads’ to ‘sales;’ plan to refill customers’ stocks; increase dealers’ capacities; and encourage dealers to sell all INSEE products; and solve customers’ regular cases in order to keep/strengthen relationship with dealers
• Work closely with channel development sales and project sales to gather customers’ requirement throughout the entire cement, cement application flow; then collaborate with other related functions to ensure that requirement can be fulfilled, and sales process can properly be conducted
• Perform other related duties as assigned

คุณสมบัติ
Qualification
• Bachelor’s degree in any field.
• 1-3 years of experiences in cement, cement application or related construction business with background in commercial role preferably B2C
• Knowledge of cement applications, construction material, cement product and construction business
• Sales skill, Communication and negotiation skill
• Driving license and SCCC defensive driving certified
• Flexible to travel
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
Siam City Cement Public Company Limited is one of the leading cement manufacturers in Thailand, established in 1969 with a clear focus to be an innovative supplier of cement and concrete products and solutions. Since the foundation for over 50 years, Siam City Cement PCL., has placed great value on commitment to corporate vision in continuing to build on our long heritage of shared loyalty, creating trusting relationships with our business partners, our people and our community. As of today, Siam City Cement PCL., through our subsidiaries, Siam City Concrete Co., Ltd., Conwood Co., Ltd. INSEE Superblock Co., Ltd., INSEE Ecocycle Co., Ltd., Siam City Power Co., Ltd., and INSEE Digital Co., Ltd., is engaged in cement-based building materials, wood replacement products, light-weight concrete blocks, environmental caring solutions, power generation from the cement production process, and information technology services.
 
To strengthen our business and promote steady growth, we have partnered with Globe Cement Company Limited; the cement manufacturer/ distributor under Globe brand. The company has also expanded the business to Bangladesh under the name of Siam City Cement (Bangladesh) Limited. This expansion commemorates a great opportunity to strengthen our operational excellence and gain competitive advantages to be regional cement industrial leader.

 One of our fundamental goals is to create an open and trusting working environment that provides challenging career development opportunities as well as competitive compensation and benefits for our employees. We value personal individual ability and working as a team. We treat each other the way we want to be treated and we believe that people work best when there is a foundation of trust.

 To continue striving to deliver excellence, we need people whose outstanding performance will make it possible. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Talent Acquisition Department
ที่อยู่ : No. 199 Column Tower, 7th - 12th Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2797-7000
โทรสาร : 0-2663-1823
โฮมเพจ : http://www.siamcitycement.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)