หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Data Scientist- Proficient in Python, SQL, and R

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

About Our Group

The Analytics Business Solutions team from Operations & Technology Advanced Analytics Group work for initiative helping our internal customers turn the data they have into the information they need to develop and deliver industry-leading storage solutions.

About the Role - You will:
 • Focus on Seagate advanced analytics projects related to Machine Learning (ML)
 • Develop data mining algorithms, perform data wrangling and exploration
 • Design, develop and implement appropriate machine learning and deep learning algorithms to solve stakeholders' analytics challenges
 • Deliver advanced analytics solutions: web crawling, natural language processing, text analytics, visualization, and dashboard creation. Apply CNN, GAN, RNN, Time Series Analysis, XGBoost, Keras, Tensorflow to provide predictive analytics solutions and extract actionable insights

คุณสมบัติ
Your Experience Includes:
 • Highly proficient in Python, SQL, and R Solid technical knowledge in machine learning, deep learning, statistical algorithms, data mining, and data structures
 • Keras, Tensorflow, XGBoost, CNN, GAN, RNN, and Time Series Analysis.
 • Demonstrate proficiency in data mining, data wrangling, and experience with JSON, CSV's and MongoDB Version control systems such as Git. Understanding of software development best practices
 • Thesis or research experience in topics related to natural language processing, artificial intelligence, and machine learning would be a plus.
 • Proficiency in Java would be a plus

About You:
 • Teamwork and self-motivated
 • Fast learning capability
 • Strong oral and written communication skills
 • Self-starter
 • Ability to drive initiatives and influence.
 • Ability to work alone as well as in a team environment
 • A collaborative attitude and a global mindset with an ability to work well with native and non-native English speakers
 • Able to participate in conference calls outside of regular local work hours
 • Good at Hadoop and Spark
 • Ability to deploy data science solutions in cloud analytics infrastructure and AWS
 • Knowledge in web crawling, natural language processing, visualization, and dashboard creation

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท


Do you want to work at a company that produces state-of-the-art products that can put a thousand gigabits of digital content in the palm of your hand? Do you like working on a team that pushes the limits of what a whole industry can do? There’s an opportunity to do both at Seagate.  There’s a reason we are the largest supplier of storage solutions in the world.  Our technology, products, and people are second to none.

Ranked No.2 for "Top 50 Employers in Electronic Design 2013" by Electronic Design

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Suttisa Kh.
ที่อยู่ : 1627 Moo 7 Teparuk Road, Muang Samutprakan, Samutprakan 10270
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.seagate.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด