หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/04/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Data Warehouse (1 year Contract)

Senior Data Warehouse (1 year Contract)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลบำรงระบบให้สามารถปิดประจำวันให้เรียบร้อยในช่วงเปลี่ยนถ่าย (Transfer) จาก Vendor มาสู่ธนาคาร
2. พัฒนา Data Warehouse รองรับ Source ใหม่ เช่น Collateral , HRIS, LOS/CRM, New Corebank
3. พัฒนางานนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อรองรับงาน Big Data ให้เข้ามาร่วมกับ Banking Data Model ของธนาคาร
4. พัฒนารายงานที่เพิ่มเติมขึ้น ทั้งในส่วนของ Data Warehouse (MIS), BOT, และ Big Data

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ม IT MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี *** ทางด้าน ETL (Informatica)***, Datawarehouse, SAP BO
3. มีความรู้ความชำนาญทางด้าน Big Data

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) is a financial institution wholly owned by the Royal Thai Government under the Ministry of Finance’s supervision. EXIM Bank was established by the Export-Import Bank of Thailand Act B.E. 2536 (1993) which became effective on September 7, 1993. According to the Act, the initial capital of 2,500 million baht was paid by the Ministry of Finance and the Bank of Thailand. Following rapid business expansion, the Bank’s capital was increased with the Ministry of Finance’s additional contribution of 2,500 million baht and 1,500 million baht in April and July 1998, respectively.

Under the Export-Import Bank of Thailand Act, EXIM Bank is empowered to engage in various business undertakings. EXIM Bank can offer short-term as well as long-term credits, either in domestic or overseas markets, in baht or any foreign currency denominations. In mobilizing funds, EXIM Bank can borrow from local or overseas financial institutions, as well as issue short-term or long-term financial instruments for sale to financial institutions and the general public, both domestically and internationally. Essentially, EXIM Bank can engage in any financial activities customary to commercial bank practices, except for accepting deposit from the general public.

EXIM Bank officially started its oper

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 15 fl. EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-3700,0-2278-0047 ต่อ 2011
โทรสาร : 0-2271-3013
โฮมเพจ : http://www.exim.go.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย