หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Human Resources Officer

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส
ด่วนมาก!
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
ยา/เภสัชกรรม , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กทม. (สวนหลวง)
คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการนำเสนอ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : จิตวิทยา
สาขา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เกี่ยวกับบริษัท

THE BANG TRADING GROUP is comprised of the following; Inter Medical Co., Ltd., Bang Trading 1992 Co., Ltd., Affinitech Co., Ltd.  We are a group of the country’s leading companies in all kinds of medical & healthcare products, laboratory supplies, scientific equipments & instruments, and pharmaceutical raw materials.  Right now, we are looking for experienced professionals to join us as follows:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section
ที่อยู่ : 999/99 5th Floor, Bang Trading Group Building, Rama 9 Road, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2718-3333 ext. 512
โทรสาร : 0-2718-3333 ext. 563
โฮมเพจ : http://www.bangtrading.com