หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Legal Officer

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายอาวุโส
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำร่างสัญญา เอกสารทางกฎหมาย อย่างถูกต้อง รัดกุม และครบถ้วนในประเด็นที่สำคัญ (เน้นธุรกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 • ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเก็บสัญญา และนิติกรรมต่างๆของบริษัท รวมถึงสำรองข้อมูลของสัญญาเข้าระบบ
 • ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย และตอบข้อหารือทางกฎหมายในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงนามสัญญา
 • ติดต่อประสานงานราชการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการจัดทำ เจรจาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ เพื่อขาย และพัฒนาที่พักอาศัย โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ตึกภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 21 ไบเทคบางนา 4345
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : ตึกภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 20 ไบเทคบางนา 4345 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 062-5940999
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริทาเนีย จำกัด