หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Management Information System (MIS)

เจ้าหน้าที่อาวุโสMIS
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ควบคุมการจัดทำรายงานและข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร

2.บริหารจัดการข้อมูล (ฐานข้อมูล)

3.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารและวางแผนกลยุทธ์

คุณสมบัติ

• เพศชาย, หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณิตศาสตร์ประกันภัย / สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์จากบริษัทประกันภัย 3 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมั่น ถูกต้อง ปลอดภัยของข้อมูลที่นำผลมาใช้ในการจัดทำ Mgmt report และผลการวิเคราะห์


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สถิติประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : สถิติ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์
3. โบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. ประกันสุขภาพ
6. ประกันสังคม
7. เงินช่วยเหลือต่างๆ
8. การฝึกอบรมและสัมมนา
9. วันหยุดพักร้อนและวันหยุดตามประเพณี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 5 กุมภาพันธ์ 2472 กว่า 83 ปี แห่งความมั่งคงของบริษัทฯ เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และปี 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อขยายการเติบโตและขยายสาขา

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)