หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Product Development Officer

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอาวุโส
ด่วนมาก!
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางด้าน Motor ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

- วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น และนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารและทีมงาน

- ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด แนวโน้มผู้บริโภค การแข่งขัน และข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

- วิเคราะห์ช่องทางการขาย โดยให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับช่องทาง และมีการพัฒนาช่องทางการขายใหม่

- วางแผนและดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกองค์กร

- ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยแก่หน่วยงานภายในองค์กร

- ติดตามและประสานงานกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในงานที่ได้รับมอบหมาย

- ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน คปภ. เพื่อให้ได้รับอนุมัติ

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- มีความรู้ด้านการทำวิจัยกับผู้บริโภค

- มีความเชี่ยวชาญด้าน Motor

- มีความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ทักษะการวิเคราะห์ตลาด การแข่งขัน

- มีทักษะในการสื่อสารในเกณฑ์ดี มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี

- มีความคิดสร้างสรรค์

- มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point ในการปฏิบัติงาน

- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีความเชี่ยวชาญการยื่น Filling กับทางคปภ.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขา : การตลาด
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันทันตกรรม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
The Thai Insurance Public Company Limited (TIC)is the first GeneralInsuranceenterprise that registers asa company listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) since 1976with major shareholders including theOffice of His Majesty the King,accompany with theOffice of the Privy Purse. We provide a full range of non-life insurance services covering Automotive, Property, Fire, Marine, Health, etc., everything should be donein accordance withour Vision thatWe Will Be The Most Trusted Insurance Company. In order to takepart inour business growth continually, we are looking for the qualified candidates to join our team for the following position: 
ชื่อผู้ติดต่อ : People Management & Development Department
ที่อยู่ : 34/3, Soi Langsuan, Ploenchit Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2613-0100 ต่อ 410-413
โทรสาร : 0-2250-0524
โฮมเพจ : http://www.thaiins.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)