หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Purchasing & Planning (ซื้อสารเคมีผลิตเครื่องสำอาง) ประจำรามคำแหง 60/4

บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- สรรหาและต่อรองราคากับ Supplier เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ และ วางแผนการติดตามงานต่างๆ
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ สต็อกสินค้า
- สรรหา Supplier กลุ่มสินค้าที่ใช้ในโรงงานเครื่องสำอาง เช่น สารเคมี และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับส่วนงานต่างๆเช่น ติดต่อโรงงานผลิตเครื่องสำอาง หรือ โรงงานสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ติดตามสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างาน
คุณสมบัติ
เพศหญิงเท่านั้น อายุระหว่าง 27-39 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา การจัดการ การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์สายงานจัดซื้อสินค้ากลุ่มดูแลสุขภาพ กลุ่มเครื่องสำอาง และ สินค้าอื่นๆ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
สามารถใช้งาน MS-Office ได้คล่องแคล่ว โดยเฉพาะ Excel สามารถใช้สูตรคำนวณเบื้องต้นได้
มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆรวมไปถึงการเจรจาต่อรองกับ Supplier มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร
มีทัศนคติทีดี และมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
สามารถ ฟัง พูด และอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การจัดการ
สวัสดิการ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ปรับเงินเดือนประจำปี ประเมินตาม performance ช่วงมกราคม เฉลี่ย 5%
  • วันหยุดในวันเกิด
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
1577 Home shopping ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภค และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล คุณพิม
ที่อยู่ : อาคาร 1577 Home Shopping Ltd.
โทรศัพท์ : 092- 2740001
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.mindedge.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด