หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

31/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Recruit Officer

เจ้าหน้าที่สรรหา
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดำเนินงานสรรหา คัดเลือกบุคคลากรด้าน IT ตามแผนอัตรากำลังประจำปีและตาม KPI ที่กำหนด และเข้าร่วมการจัดกิจกรรม Campus และ Job Fair
คุณสมบัติ
  • ชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี
  • ปริญญาตรี/โท สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านงานสรรหา คัดเลือกพนักงานในธุรกิจ IT ตามแผนอัตรากำลังและตาม KPI
  • สามารถให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับพนักงานและหน่วยงานได้ดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ ในการจัดทำข้อมูลแผนการสรรหาประจำปี
  • รักษาความลับและข้อมูลของบริษัทได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความอดทนและทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้า 7-11 ก่อตั้งขึ้นด้วยการนำองค์กรด้านไอที ที่มีประสบการณ์จากหลายสายงานในกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือเป็นบริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษา และบริการด้านสารสนเทศ(Information System) ในประเทศไทย ซึ่งให้การครอบคลุมถึงการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในธุรกิจ (In-house Application Development) ติดตั้งระบบโปรแกรมชั้นนำ(System Integrator) ระบบเครือข่าย (Networking) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล(Security System) และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์ Call Service ให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฝน
ที่อยู่ : United Center, 11th Floor, 323 Silom Road,Bangrak,Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2071-9413
โฮมเพจ : http://www.gosoft.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด