หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Recruitment รับสมัครด่วน !

Senior Recruitment
บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (คลองสาน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ และว่าจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร
 • ดำเนินการสัมภาษณ์ร่วมกับ Line Manager / ผู้บริหาร และสรุปผลการคัดเลือกร่วมกัน
 • ติดต่อประสานงานกับแหล่งหรือช่องทางการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีต่างๆ เช่น การลงประกาศรับสมัครพนักงาน / ประกาศตามเว็บไซต์ /การติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างๆ/ กรมจัดหางาน เป็นต้น
 • ดำเนินการโทรนัดสัมภาษณ์ และรับสมัครสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถเบื้องต้น
 • พัฒนา/ปรับปรุงช่องทางการสรรหา / คัดเลือก ที่เหมาะสมกับองค์กรอยู่เสมอ
 • รายงานและสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้างนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร


คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย - หญิง / อายุ 25 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการคัดสรรบุคลากรตามหลักจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสรรหาบุคลากรไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีไหวพริบดี สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
 • สามารถรับแรงกดดันได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองสาน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : จิตวิทยา
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • วันลาพักร้อน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
          บริษัทสิ่งทอซาตินดำเนิการพัฒนาสินค้าสิ่งทอตกแต่งบ้าน ผลิตและส่งออกไปทั่วโลกตั้งแต่ปี 1986 เราต้องการนำเสนอสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือคนไทย ให้ผู้คนได้มีโอกาสรับรู้ สัมผัสและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในยุโรป อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอเมริกา
          PASAYA แบรนด์คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 ออกแบบและผลิตสินค้าสิ่งทอคุณภาพ ณ โรงงานสีเขียว จังหวัดราชบุรี โดยขบวนการผลิตที่ไร้สารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก
          เราเชื่อว่า ความพิถีพิถันในการใช้ชีวิต นำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีสุนทรียภาพ มีคุณภาพ และมีคุณค่า รับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี้


PASAYA under the company Textile Gallery is a Thai company founded since 2002. Textile Gallery had been the leading textile company for Home Fashion and high quality Textile. Our product range includes fabrics, curtains, decorative carpet, accessory bags, scarfs, furniture and bedding. All of our products are produced by our own factory in Thailand. We believe strongly in selling good quality products as the quality of life comes from the quality of the products you use. 


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 77/191-192 Sinnsathorn Tower, 42th Floor, Krungdhonburi Rd, Klongtonsai, Klongsarn, Bangkok 10600
โทรศัพท์ : 0-2440-0955
โทรสาร : 0-2440-0924
โฮมเพจ : http://www.pasaya.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด