หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/01/2562
งาน หางาน สมัครงาน
SENIOR SPECIALIST - HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY
ด่วนมาก!!!
พิจารณาเฉพาะเรซูเม่ภาษาอังกฤษ
บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
PURPOSE OF ROLE
To develop and implement Health, Safety, Environmental (HSE) and Corporate Responsibility (CR) policies and programmes that demonstrate to all stakeholders that TNT Express is a responsible corporate, a good neighbour and an environmentally responsible operator.To ensure that the entities understand the actual and potential economic, social and environmental impacts they have on the human and natural environment and to improve the morale and safe working conditions of the employees and maximise potential benefits in addressing these challenges and opportunities.

KEY ACCOUNTABILITIES
 • Assist in the development and implementation of the HSE strategy and objectives.
 • Monitor worldwide legislation and standards.
 • Monitor global, divisional and corporate HSE targets.
 • Develop and implement HSE management systems and standards.
 • Monitor and measure HSE performance.
 • Develop and maintain HSE business process management.
 • Monitor and maintain ISO 9001, OHSAS 18001 and ISO 14001 standards including the development of tools and guidance for the achievement.
 • Support Dangerous Goods (DG) management in ensuring safe carriage of DG consignments through our networks.
 • Identify risk and impact reduction techniques.
 • Develop self-assessment and auditing tools.
 • Develop internal and external benchmarking links and facilitate the identification and sharing of best practice.
 • Conduct audits, reviews, surveys and data gathering.
 • Handle related administration including maintaining databases, systems, reports, analyzing data and recommending improvements.
 • Communicate to raise the awareness of HSE at all levels of TNT Express.
 • Train and coach in relevant courses / programmes.
 • Manage relevant projects to meet agreed deadlines.
 • Help all members of the HSE&Q Team to achieve the objectives and encourage teamwork throughout TNT Express.
 • Support TNT Express by developing and implementing programmes / initiatives professionally, effectively and efficiently at all times.
 • Handle any other tasks assigned.
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Occupational Health and Safety.
 • At least 3 years’ experience in HSE management.
 • Experience in project management.
 • Knowledge of DG and the transport of hazardous freight.
 • Ability to communicate effectively with all levels; from senior management to clerical.
 • Good command of English; both written and spoken.
 • Ability to work under own initiative.
 • Flexible, assertive, committed, enthusiastic, innovative and commercially aware.
 • Computer literacy.
 • Analytical and numeracy skills.
 • Organising and prioritizing skills.
 • Presentation and negotiation skills at management level.
 • Excellent management of internal and external stakeholder relationships.
 • Willing to travel domestic regularly.
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกี่ยวกับบริษัท


 
TNT Express is a division of TNT, which provides businesses and consumers worldwide with an extensive range of services for their mail and express delivery needs. Headquartered in the Netherlands, TNT offers efficient network infrastructures in Europe and Asia and is expanding operations worldwide to maximize its network performance.

TNT employs 161,500 people, runs 26,760 trucks and fillies 47 aircrafts. It operates a network of 2,331 depots, hubs, and sortation centres, which serve over 200 countries.

TNT recognizes its social responsibility, and has formed partnerships with the United Nations World Food Programme and the United Nations Environment Programme to flight hunger and pollution in the world.

TNT Thailand has been in business since 1980. Today, TNT is the market leader in providing a complete range of both international and domestic express services for businesses and consumers.
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
Number of Employee :
-
Website :
TNT Express is a division of TNT, which provides businesses and consumers worldwide with an extensive range of services for their mail and express delivery needs. Headquartered in the Netherlands, TNT offers efficient network infrastructures in Europe and Asia and is expanding operations worldwide to maximize its network performance. 
TNT employs 161,500 people, runs 26,760 trucks and fillies 47 aircrafts. It operates a network of 2,331 depots, hubs, and sortation centres, which serve over 200 countries.
Over 2007, TNT reported €11 billion in revenues and an operating income of €1,192 million. TNT N.V. is publicly listed on the stock exchanges of Amsterdam and New York.
TNT recognizes its social responsibility, and has formed partnerships with the United Nations World Food Programme and the United Nations Environment Programmer to flight hunger and pollution in the world.

งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
TNT Thailand has been in business for 35 years, since 1980. Today, TNT is the market leader in providing a complete range of both international and domestic express services for businesses and consumers.
Headquartered in Bangkok, TNT operates a nationwide and international express delivery service that interfaces with TNT’s international and local networks in over 200 countries in Europe, Asia and the
Americas.
TNT is growing continuously and now operates 26 nationwide depots, drop-points and hubs that provide service for customer in every province in Thailand.
In addition to this extensive network of depots which allows TNT to offer a range of time critical domestic services, TNT also operates a major domestic road hub, an international road hub for its pioneering Asia Road Network and has a brand new facility located within the Free Zone at Suvarnabhumi airport.

งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Awards
- ISO 9001:2008
- OHSAS 18001:2007 (Occupational Health And Safety Assessment Series)
- IIP (Investors in People)
- SA 8000:2008 (Social responsibility and compliance with the UN Universal Declaration of Human
Rights, the ILO Convention and the OECD guidelines for multinational enterprises)
- ISO 14001:2004
- CCIA Award 2010 (Call Center International Award)
- TAPA 2010 (Transported Asset Protection Association)
- NTCC Award 2010 (The Netherlands-Thai Chamber of Commerce Best Multinational Company)

งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
Address :
Thai Summit Tower, 1768 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
Telephone :
0-2257-6312
Fax :
0-2257-6591
Home Page :
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1768 Thai Summit Tower, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2257-6313
โทรสาร : 0-2257-6591
โฮมเพจ : http://www.tnt.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด