หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Specialist - Quality Assurance

ผู้ชำนาญการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้ - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.30-17.30 น.

คุณสมบัติ

- สถานที่ทำงาน: สวนหลวง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยา
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental insurance
  • Life insurance
  • Travel allowance
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

T.A.C. Consumer PCL.


We are Beverage & Food company was established in 2003. Our office is in Bangkok and our factory is in Ayudhaya Province.
Due to our expansion, we are urgently looking for the suitable personnel to fill the following positions.

 
ที่อยู่ : UM Tower F.23, No.9/231-233, Ramkhamhaeng Road, Phatthanakan, Suanluang, Bangkok, Thailand. 10250
โทรศัพท์ : 0-2717-2898
โฮมเพจ : http://www.tacconsumer.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด