หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Senior SQL Database Administration

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , ไอที - ฮาร์ดแวร์ , ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (บางซื่อ, คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Technical Leader in Project
 • Design system for support new project
 • Responsible for Enterprise Architecture Process
 • Supporting 24x7 Hrs.
 • Incident & Problem solving
 • Performance Tuning
 • Documentation
คุณสมบัติ
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, or related fields
 • At least 5 years experience in System administrator, System Engineer, System Programmer
 • At least 5 years experience in IBM AIX, Linux, MS Windows
 • At least 5 years experience in DBMS (MS SQL , DB2)
 • At least 5 years experience in Citrix, VMWare
 • Able to work under pressure and flexible time
 • Willing to learn new thing
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางซื่อ, คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

KTBCS is a long and well established subsidiary of Krung Thai Bank Public Company Limited and recognized as a leading IT Service provider in Banking Industry and Government Agencies. We are closely working with world leading vendors namely, HP, IBM, PeopleSoft, Sun and Microsoft etc., to enhance our technical knowledge and service capabilities up to world class standards. KTBCS employs over 500 employees. Due to technology change and business expansion of our services, we are offering challenging opportunities for dynamic and qualified candidates for the following positions.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 22/1 Sawai Brown Building 2, Sukhumvit Soi 1, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2646-8741,0-2251-8199,0-2646-8000
โทรสาร : 0-2251-8198
โฮมเพจ : http://www.ktbcs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด