หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior System Analyst

นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เก็บรวบรวมความต้องการจากลูกค้า และจัดทำเอกสาร Requirement Specification
2. วิเคราะห์ ออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจัดทำเอกสาร Program Specification
3. ติดต่อประสานงานกับ Developer และลูกค้าในการพัฒนาระบบ
4. ทดสอบระบบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
คุณสมบัติ

1. หญิง หรือ ชาย 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบได้ดี 

5. มีความสามารถในการออกแบบระบบ เช่น Diagram, Database เป็นต้น

6. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

7. มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนที่ดี

8. มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมอัตโนมัติ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศnและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โทรคมนาคม
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะ : เทคโนโลยีการจัดการ
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Freewill Solutions Co. Ltd. is a leading software developer and professional services provider. Established in 1991, the company has built an extensive portfolio of in-house developed software systems, becoming a dominant market leader in the provision of solutions to the securities brokerage industry both locally and regionally with, additionally, a distinctive position in the provision of total solutions to the non-life insurance and business sectors. We offer our clients technology and business solutions to improve our clients’ business and to help them to be more competitive in the market. We implement the know-how to improve business performance of companies operating in Thailand and the region by implementing world class and leading edge technologies, concepts and practices. We are uniquely positioned to address both, the technical and people issues associated with implementing new technologies. This enables us to offer our clients integrated end-to-end business solutions.

Freewill Solutions covers a wide range of products and services to help drive business value in local and international companies. Customer offerings are divided into the following three groups:
Securities Solutions: With over 10 years experience in the securities industry, Freewill Solutions provides Securities Management Application Real Time Technology (SMART) solutions to local and international securities companies. With over 70% market share of Thai brokerage firms, Freewill Solutions provides front and back office applications to increase efficiency, cut costs, and increase customer satisfaction for clients.
Business and Technology Consulting Services: This business unit provides multiple services to large Thai and International companies including business consulting, technology consulting, systems deployment, systems integration focusing on SAP, PeopleSoft and Mobile Technologies. Freewill Solutions’ IT systems and services add value to our clients’ businesses and give them an edge over competitors by increasing their efficiency, making known the areas to improve, and allowing the company to respond quickly to changes in the market.
Insurance Solutions: Freewill Solutions provides state of the art end-to-end solution technologies covering all core insurance processes allowing our clients to cut costs while increasing efficiency, improve customer satisfaction, and create channels to the market. 
With a team of over 80 consultants and more than 200 software developers, Freewill Solutions has further expanded our expertise into various industries such as manufacturing, retail, consumer goods, and telecommunications.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1168/86-88 Lumpini Tower, 29th Floor, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2034-4299
โทรสาร : 0-2679-8988
โฮมเพจ : http://www.freewillsolutions.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด