หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior System Analyst (PL/SQL)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
กทม. (ยานนาวา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Designing and implementing new software systems.
 • Gather requirement, analyze and evaluate to come up with requirement specification documents.
 • Produce detailed flow charts and diagrams outlining systems processes and business processes.
 • Conduct and document results of SITs/UATs.
 • Produce Data model documents and table structure scripts.
 • Coordinate application development for multiple projects.
 • Assist in building relationship with outsourced vendors for 3rd party application development and programming consultants.
 • Provide SQL administration in live and test environments.
 • Assist in the creation of the system design and functional specifications for all new development projects.
คุณสมบัติ
 • Thai Nationality Only
 • Bachelor or Master Degree in Information Technology, Computer Science or related
 • At least 2-3 years of experience in System Analyst position
 • Strong experience in developing and implementing Web Application using PL/SQL for oracle database
 • Good command of written and spoken English
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 60,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Regional Container Lines Public Company Limited is a leading of International Logistics Business in Asia Pacific. Now we are looking for the energetic person to join our team in the following position : 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 127/35 Panjathani Tower 30th Floor, Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-1068
โทรสาร : 0-2296-1098
โฮมเพจ : https://www.rclgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)