หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Technician (Base in BKK)

ด่วนมาก!
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ควบคุมระบบ ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
• บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอาคารและหรือหัวหน้าช่าง
• รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน
• ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า
• ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน
• สนใจชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• มีประสบการณ์ในการเป็นช่างในโรงงาน 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
เกี่ยวกับบริษัท

Jones Lang LaSalle is the world's leading real estate services and money management firm, operating across more than 100 markets around the globe.Our employees are  our most valuable resource. We commit substantial resources to hire, support and train outstanding people, offering them ample opportunities to develop their skills and gain the valuable experience they need to excel.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Warakorn Kanchanathomya
ตำแหน่ง : HR Officer
ที่อยู่ : 175 Sathorn City Tower 19th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2624-6400
โทรสาร : 0-2679-6517-9
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด