หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Training Officer

Training Officer
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
การโรงแรม/รีสอร์ท
กทม. (คันนายาว)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Description
- จัดทำงบประมาณการฝึกอบรมประจำปี
- วางแผนกำหนดช่วงเวลาในการจัดฝึกอบรม/วางแผนหลักสูตรการฝึกอบรม
- คัดเลือกและจัดหาหลักสูตรและวิทยากรที่หมาะสมกับความต้องการและนโบบายของบริษัทฯ
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการฝีกอบรมให้กับพนักงานตามแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้
- ประเมินผลการจัดการอบรมทั้งทางด้านความพึงพอใจของพนักงานต่อการจัดการฝึกอบรมและด้านทักษะและความรู้เพิ่มเติมในการนำไปฏิบัติงาน
- ยื่นรายงานการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ค่าใช้จ่ายและรายชื่อผู้เข้าอบรมให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ ภายใน 60 วัน เพื่อขอรับรองหลักสูตรและติดตามผล
- จัดทำสื่อเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทฯ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ
- งานสนับสนุนอื่น ๆ

คุณสมบัติ
Qualification
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRD/Training 2 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี
- มีความรู้ในด้านการพัฒนาหลักสูตรและเข้าใจเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (คันนายาว)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการการทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
  • สิทธิพาญาติ/เพื่อน เที่ยวสวนสยาม
เกี่ยวกับบริษัท

  ภายใต้ชื่อ สวนสยาม – ทะเลกรุงเทพ ในเนื้อที่ 300 ไร่ โดยเล็งเห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว จะมีการพัฒนา และชุมชนจะต้องขยายมา ณ บริเวณแห่งนี้ การเดินทางคมนาคมจะสะดวก รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงกับตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนั้น กลุ่มผู้ลงทุนยังมีความมั่นใจว่า สวนเอนกประสงค์ในบรรยากาศธรรมชาติจะสนองความต้องการ ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกที่มาเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทยได้เป็นอย่าง ดี ในระยะแรก บริษัทอมรพันธุ์นคร จำกัด ได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนบ้านจัดสรร และส่วนสวนสยาม ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2523 สวนสยาม ได้รับการจัดตั้งใหม่ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อมรพันธุ์นคร สวนสยาม จำกัด เพื่อให้การดำเนินงานของสวนน้ำ สวนสนุกแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ สามารถขยายตัวต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเปิดให้บริการเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2523 โดยได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใช้บริการต่างๆ อย่างกว้างขวาง ภายใต้ชื่อที่ติดปากประชาชนทั่วไปว่า "สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และการเติบโตก้าวที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของสวน สยาม ทะเล-กรุงเทพฯ ด้วยการนำเข้าและติดตั้งเครื่องเล่นระดับโลก ด้วยงบประมาณลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ ผงาดขึ้นเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจ สวนน้ำ สวนสนุกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเครื่องเล่นชั้นนำจำนวนกว่า 30 รายการ และทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดย กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น "สยามพาร์คซิตี้" เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ความเป็นสากล และความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่มีความหลากหลายและคุณภาพสูงที่สุดในภูมิภาค นับเป็นความภาคภูมิและเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีค่าของประเทศไทย ที่สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ได้รับความไว้วางใจและยกย่องระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยรางวัล Thailand Tourism Awards สาขานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2553 และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 12 สวนสนุกที่ดีที่สุดของเอเชีย

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 203 Suan Siam Rd., Kannayao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2919-7200 245,216 และ 227
โฮมเพจ : http://www.siamparkcity.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด