หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักพัฒนาเว็บไซต์อาวุโส

Programmer (PHP)
ด่วนมาก!
บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• เข้าถึงความต้องการทางธุรกิจและสามารถวิเคราะห์และพัฒนาระบบตามต้องการนั้นได้
• พัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมดของบริษัททั้งระบบ Front-End, Back – End รวมถึงระบบสนับนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านเวปไซต์และเกมออนไลน์
• Programming ภาษา PHP และติดต่อ Database MSSQL, MYSQL รวมถึง No-SQL เช่น Redis, Mongo รวมถึงระบบจัดการ Data อื่นๆ เช่น Elastic Search เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็ปไซต์
• ควบคุมให้ระบบที่พัฒนาสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ, มีความถูกต้อง, มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
• ประยุกต์นำระบบ Third-Party ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

คุณสมบัติ

• การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ชื่นชอบการเล่นเกม และเสพติดงานอนิเมชั่นทั้งเกม และภาพยนตร์
• มีความรู้ในเรื่อง XML และ Web Services (SOAP, REST)
• มีประสบการณ์ในการพัฒนากรอบ Framework (Bootstrap)
• มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ Docker
• เข้าใจเรื่องการทำ Code versioning เป็นอย่างดี รวมถึง Tool ที่นำมาใช้ (Gif/Mercurial)
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Test driven design และ Unit testing
• มีความรู้ความเข้าใจในเรือง Web Security เป็นอย่างดี
• มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ด้วย IM และ E-Mail ได้


** ทางบริษัทจะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งเท่านั้น** 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20,000 บาทขึ้นไป
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
-เงินโบนัสและเบี้ยขยัน
-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-ค่าทันตกรรม
-ท่องเที่ยวประจำปี/ปาร์ตี้ตามเทศกาล
-ดูงานต่างประเทศ
-คอร์สส่งเสริมภาษา (English Course)
-ประกันสังคม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
- สัมนาอบรม
-ทุนการศึกษา (ปริญญาโท)
-ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง

เกี่ยวกับบริษัท
Electronics Extreme Ltd. is an online entertainment service provider founded in 2014 with the goal of becoming a leading gaming provider with a team of experienced gaming entrepreneurs and gamers who understand the needs of fellow gamers. We aim to implement our policy of selecting and launching quality games and creating a community of gamers, internet cafe operators and partners in businesses associated with the gaming industry such as resellers of prepaid cards, media in the gaming industry, internet data center, and internet service provider (ISP). 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกฤตภัค
ที่อยู่ : 20/99 Thanawat Building, 8th Fl., Soi Chulakasem 6, Ngamwongwan Rd., Bangkhen, Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ : 0-2951-8818
โฮมเพจ : http://www.extreme.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด