หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Service Engineer

วิศวกรบริการ
ด่วนมาก!
บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย โดยการติดตั้ง ซ่อมบำรุงตามระยะเวลา และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

• ติดตั้ง Software ต่างๆ รวมถึงการติดตั้ง Software บนระบบ Server

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีทักษะด้านงานช่าง และประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หรือ
3. มีประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรบริการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ / มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Network 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถสื่อสารภาษาภาษาอังกฤษในระดับดี มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีใจรักในงานบริการ
5. ใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ดี
6. สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
7. เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 6 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เมคคาทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด เป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้ามากกว่า 43 ปี
              จากอดีตถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 43 ปี ที่บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านงานวิเคราะห์ วิจัย เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและวิทยาศาสตร์ ระบบน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุวิทยาศาสตร์ จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก
              บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกร พนักงานขาย และนักเคมีผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายได้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่ว่า “ความสำเร็จของท่าน คืองานของเรา”

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ภรีณา ธโนทัย
ที่อยู่ : 451-451/1 Sirinthorn road Bangbumru, Bangplud, Bangkok 10700
โทรศัพท์ : 02-4338331 ต่อ 365
โทรสาร : 0-2433-1679,0-2434-9510
โฮมเพจ : http://www.sithiphorn.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด