หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Shift Tech (ช่างซ่อมบำรุงประจำกะ) ประจำชลบุรี

Shift Tech (ช่างซ่อมบำรุงประจำกะ) ประจำชลบุรี
บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , ยา/เภสัชกรรม , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการซ่อมเครื่องจักร ติดตามวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่อง ในส่วนของระบบอัตโนมัติและระบบปฏิบัติการในโรงงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย 
 • วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงในโรงงานมาอย่างน้อย 5 ปี
 • ต้องผ่านการเกณท์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมระบบนิวเมติกและไฮดรอลิค
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบเครื่องจักร
 • มีความรูเรื่อง TPM
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกลไฟฟ้า
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Free shuttle bus (บริการรถรับส่งพนักงาน)
 • Life Insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ประกอบกิจการประเภทการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Team
ที่อยู่ : Suntower A Bldg., 19th Floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2654-6799, 044-310-500(ปากช่อง)
โทรสาร : 0-2617-6799
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด