หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Shopper Marketing Admin - Data Support ( 12-month contract )

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Reporting to the Channel Manager, this Shopper Marketing Data Support Admin will gather information and generate reports accurately and effectively in order to support Shopper marketing, sales analysis, and other sales purposes by working on Business Warehouse (BW). This role will develop POSM and ensure in-store executions and administrate any expenses/ budget (Lexia) for shopper marketing related activities (PR/PO).

Main Accountabilities:

Report


• Accurately prepare reports regarding of sales and KPIs in agreed lead time.
• Coordinate with related team to perform data and reports for sales both in weekly and monthly basis
• Generate reports from Lexia, BW, and Distributor Sales Out (DMS) system
• POSM & Activation

POSM & Activation

• Translating the POP activation requirements into reality at the POP
• Selecting and briefing leading POP agencies to support FC from a creative, development, distribution (of POSM) and implementation perspective as required.
• Driving the creative development and implementation of in-store activation
• Work closely with sales team, marketing team and activation agency to ensure excellent deployment & execution in store
• Any works assigned by line Manager in agreed lead time

Budget

• Planning and control budget/ and booking in Lexia
• Evaluate ROI of shopper marketing activities
• PR/PO administrate; contact with related stakeholders i.e. finance, procurement Provide ad hoc support per assigned.

คุณสมบัติ

• Bachelor Degree in Business Administration or related field
• 0 - 3 years professional experiences in sales admin. Experience from Fast moving Consumer Goods company, international firms, or relevant is a plus.
• Hands-on, self-disciplined, and positive working attitude.
• Able to work independently, fast learning and initiative with good analytical and problem-solving skills.
• Must be able to communicate clearly and concisely both verbal and in writing with all levels within all business functions.
• Good command of both Thai and English in speaking, reading, and writing.
• Good computer skills in MS Excels, PowerPoint, Words

Location: This position will be based at FrieslandCampina Thailand Head Office, Phaholyothin, Bangkok (Close to BTS Aree).

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

We help people to move forward by getting more out of milk

As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk.  We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 130 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another.  Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business.  For Thailand we have been here since 1967.  Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost.  The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk. 

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2620-1900
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)