หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Site Engineer Bangna Km.26, Bangna KM.42 , Sukprayoon

วิศวกรภาคสนาม, กม. 26, 42, ชลบุรี
ด่วนมาก!
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงาน,งบประมาณการก่อสร้าง,อุปกรณ์,ทีมงาน และผู้รับเหมา
 • ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแผนงาน และตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบ BOQ ให้ตรงกับแบบก่อสร้าง และจัดทำงบประมาณส่วนเพิ่มเกินมาตรฐานและงบประมาณซ่อมแซม
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยควบคุมตรวจสอบการซ่อมแซมบ้าน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อย เป็นตัวแทนบริษัทต้อนรับและติดต่อกับลูกค้าในโครงการที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการทำงานด้านงานก่อสร้าง หรืองานตรวสอบคุณภาพงานก่อสร้าง 
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เพื่ออธิบายงาน และประสานงานกับโครงการ
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ เพื่อขาย และพัฒนาที่พักอาศัย โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ตึกภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 21 ไบเทคบางนา 4345
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : ตึกภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 20 ไบเทคบางนา 4345 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 062-594-0999
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริทาเนีย จำกัด