หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

SME Customer Engagement Specialist

SME Customer Engagement Specialist
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สร้างความสัมพันธ์และออกแบบประสบการณ์ (Customer Experience) รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ (Customer Loyalty Program)

- กำหนดแนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า เพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมการขายและการสร้างความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- วางแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการในภาพรวมโดยให้สอดคล้องระหว่างความสำคัญของลูกค้าและคุณค่าที่จะส่งมอบรวมทั้งออกแบบและกำกับเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการส่งมอบสิทธิประโยชน์/ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในมุมธุรกิจและส่วนตัว
- พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ (Loyalty Program) ตามแนวทางกลยุทธ์การจัดการลูกค้าผู้ประกอบการและการบริหารประสบการณ์ลูกค้าตามที่ได้ออกกแบบไว้
- วางแผนพัฒนาลูกค้าผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการบริหารช่องทาง / ศูนย์การให้บริการ K-SME Care รวมถึงรับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาลูกค้าผู้ประกอบการ

คุณสมบัติ

-    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โทสาขา การตลาด / บัญชี / บริหาร / การเงิน / เศรษฐศาสตร์ / วิศวะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

-    ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เน้นด้าน Business Planning / Strategy

-    ปฏิบัติการที่สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Rat Burana, Bangkok

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : วิทยาลัยการจัดการ
คณะ : ดิจิทัลมีเดีย
สวัสดิการ
 • เงินช่วยเหลือการศึกษา
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Education allowance
 • Free shuttle bus (บริการรถรับส่งพนักงาน)
 • Housing allowance (ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • Medical insurance
 • Transportation allowance
 • Travel allowance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
 

Your Possibilities Begin at KBank

Customer Centricity | Organization-wide Teamwork | Professionalism | Innovation

KBank has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfares can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Management Department
ที่อยู่ : 1 Soi Ratburana 27/1, Ratburana Road, Bangkok 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-1669
โทรสาร : 0-2470-1749
โฮมเพจ : https://careers.kasikornbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)