หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Software Developer

บริษัท เอนโทรนิก้า จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพและปริมณฑล
คุณสมบัติ

- Bachelor’s degree in Information Systems, Computer Science or technically related field, or equivalent education/experience

Skill and Competencies:

- Strong leadership and ability to lead development teams.

- Expertise in Language C,Nodejs,Java/J2EE.

- Expertise with Javascript MV* frameworks: AngularJS, Backbone.js, etc.

- Expertise with third-party APIs (JSON, XML).

- Experience with Source Code Management: Git, SVN, etc.

- Experience with Object Oriented Programming and MVC design/frameworks.

- Knowledge of iOS or Android, Mobile Development is an advantage 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
Entronica is a telecom technology and service provider company. Our business is mainly to provide software solution development and implementation, including consultancy service on telecommunication area.We would like to recruit full time Technical Support to join our company with the following position and qualifications:


 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณแอปเปิ้ล 092-2632254
ที่อยู่ : 408/68 Phaholyothin Place Building, 16th Phaholyothin Rd, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2163-4531, 092-263-2254
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.entronica.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอนโทรนิก้า จำกัด