หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/01/2562
งาน หางาน สมัครงาน
Software Developer
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ocare Health Hub Co.,Ltd.
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
เชียงใหม่
คุณสมบัติ

- Experience in Client/Server, Windows based and Web based applications

- Designing and developing applications using Microsoft Technologies and .NET Framework

- Extensive experiences in ADO.NET, AJAX, XML Web services, ASP, HTML, DHTML, CSS, JavaScript, VBScript, JQuery XML, XSLT, XSD and SOAP.

- Experience working with ADO.Net Entity Framework for Object Relational Mapping ORM in .NET Framework and LINQ LINQ to Object, LINQ to SQL , LINQ to XML

- Experience in using Iterative and Agile development methodologies.

- Ample Knowledge in Mobile Develop both Android and IOS platforms.- Worked on .NET Security features such as Authentication and Authorization, Forms-based Authentication, Authorizing Users, Roles and User Account Impersonation, tracing.

- Knowledge of Multi Authenticator is a plus- Having knowledge in working with Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF)

- Some experience Silverlight projects using Model-View-View Model (M-V-VM) Pattern.

- Excellent decision-making skills with a positive approach.

- Proficient at learning new concepts quickly, working well under pressure and communicating ideas clearly and effectively.

- Work in team environment with minimal supervision and willingness to learn.

- Working knowledge of Graphic editing via C# coding is a plus!

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน :
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Optimize พัฒนาเทคโนโลยี Health Care Innovation ให้ผู้ใช้เข้าถึงสุขภาพได้ง่ายขึ้น โดยบริษัท โอแคร์ เฮลท์ ฮับ(Ocare Health Hub) จำกัด เพื่อยกระดับเทคโนโลยีด้านสุขภาพของไทย 
ที่อยู่ : 15/12 ถนนชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 086-670-0369