หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Software Developer

Software Developer
บริษัท ไว โปรดักชัน จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Join a project team of high performing people, who will catalyze each other to develop, grow and achieve great things together
 • Understand the client’s context and business requirements through requirement gathering activities with clients or business analysts project team members
 • Conduct testing and fine tune the solution to meet business requirement and to achieve the business outcome
 • Accomplishes organization goals by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree in Computer Science/Engineering/Information Technology or related field
 • Experience in software development using .NET technology 1-2 Years
 • Must have strong ASP.NET or C#.NET, .NET Core, SQL, Javascript, HTML/CSS, RestfulAPI
 • Experiences in MVC, Object-oriented design , SQL database design, Git, Docker, unit-test and CICD in development pipeline are advantages
 • Experience in automation testing technologies such as Selenium and Robot Framework is a plus
 • Can work as a team, must be able to work under extremely high pressure
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner and willing to contribute and work as a team
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานอิสระ
จำนวน : 6 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Wai Production Co., Ltd. is an innovative company, founded in 2006. It has produced several products and solutions for SMEs in Thailand, for example digital marketing solution, ERP and Entertainment Platform. We focusing on development in web application software and mobile application.
 
ที่อยู่ : แฟลต 8 ชั้น อาคาร 4 ชั้นที่ 1 เลขที่ 2508/704 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 082-454-9956
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไว โปรดักชัน จำกัด