หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Software Developer (C# .Net)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (C# .Net)
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล , ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Develop and coding new software programs using .NET C#, MS SQL, HTML, JavaScript.
 • Developing existing programs by analyzing and identifying areas for modification.
 • Unit testing and then refining or rewriting as necessary.
 • Works closely with system analyst, software tester and a variety of end users to ensure technical compatibility and meet user satisfaction.
 • Continually updating technical knowledge and skills by attending in-house course, external courses, and self-learning.
คุณสมบัติ
 • Thai Nationality only.
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, Management information System, or IT related fields.
 • 0-6 years experience on C#.Net, HTML, JavaScript, SQL Server  .
 • New graduate is welcome.
 • A passion for software development.
 • A methodical, investigation and inquisitive mind.
 • Knowledge of computer programming, relational database and technologies.
 • Ability to provide logical, analytical and creative approach to problems solving.
 • Ability to work under pressure of deadlines on multiple assignments.
 • Ability to work both independently or collaboratively in teams.    


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการระบบสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Birthday gift
 • Life insurance
 • Medical Examination
 • Welfare for housing
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Humanica Public Co.,Ltd.
Humanica Public Company Limited is an independent provider of business process outsourcing and system implementation. The company was incorporated in July 2003 with issued and paid-up share capital of Baht 340 million. Our mission is to help our clients focus on their core competencies by outsourcing their non-core business processes to us. Our services are technology driven and process focused. We serve our clients at reasonable price and with professional and friendly manner. Business process outsourcing allows an organization to concentrate management time on its core business processes. By concentrating on what it does best, executive management can focus on returning shareholder value. Non-core, key support business processes are entrusted to an outsource partner.
Now, Humanica Public Company Limited established and has the head office at No. 2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang Sub-District,Pathumwan District, Bangkok 10330 with more than 290 professional full time employees across several professional field of services.
Humanica Public Company Limited provides a full range of human resource management services from payroll outsourcing to HR intelligence and talent management. Humanica Public Company Limited has been offering its expertise and consultation services to various industries since 2003. We are proud to have worked with local and international clients in both domestic and global markets. Our team comprises of industry experts and professionals with HR consulting background as well as technical and business background, who serve as the backbone of Humanica Public Company Limited ’s success. Our team also holds extensive experience of quality and project management, perform root cause analysis, facilitating discussions, workshops and structured interviews at both the senior management level and at the staff level and conduct action planning to address employee engagement gaps.
We are also the number one SAP B1 reseller in Thailand. Our team has extensive experiences in implementing ERP solutions for many years. With our practical approach drawn from ERP experts, we help you to implement the ERP project to serve your business requirements on time and cost effective. Furthermore, we have a Performance Management team can help you to implement the business intelligence capability for you. Our PMS experts can help you to design, develop and deliver the business intelligence system to enhance your ability to manage performance effectively.
 
Humanica background
In response to the increase in public concern on the independence of auditors, PricewaterhouseCoopers Thailand (operating under PricewaterhouseCoopers Risk Management Services Limited) has reached a decision to discontinue those business units that provide services relating to software design/implementation, IT and business process outsourcing. In that connection, Khun Soontorn Dentham, the Managing Director / lead partner of PriceWaterHouseCoopers Risk Management Services Limited at that time, has decided to set up a separate legal entity, Humanica Public Company Limited, to carry on those businesses.  As the result, the service team, including necessary operating assets and intellectual properties, were transferred to Humanica Public Company Limited Ltd.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Pattraporn Setthawong
ที่อยู่ : 2, Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan,
โทรศัพท์ : 02-636-6999#1301
โทรสาร : 0-2092-9202
โฮมเพจ : http://www.humanica.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)