หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

โปรแกรมเมอร์

Software Developer / Programmer
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือ UU ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้บริษัท ยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถสมัครงาน และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้ตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถอีกด้วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 • คิดค้นนวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยี่ใหม่ มาพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
 • พัฒนา ปรับปรุง และออกแบบ ระบบผลิต ,ระบบจ่าย , DMA, NRW
 • ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี ให้ทันสมัย
 • วิเคราะห์การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางเทคนิค เพื่อค้นปัญหา
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Microprocessor (MCN), PCB
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, TCP/IP, Internet
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Internet of Thing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมบน Linux และ Windows รวมถึงพัฒนา Web Application 
 • มีความเข้าใจออกแบบ สร้าง และใช้งาน Relational Database และใช้คำสั่ง SQL
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud System จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Android, iOS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยันขันแข็ง สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาเร่งด่วนได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS หมอชิต / MRT สวนจตุจักร)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
            บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู เป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
The Company doesn't have policy in requesting for any bribe in recruiting a person to work with the Company. If any person asks for money or things in replacement with the recruitment to work at East Water, please notify MD@uu.co.th

 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Thanita
ที่อยู่ : 1 Vipavadeerangsit Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2272-1600 Ext.2447
โทรสาร : 0-2272-1602
โฮมเพจ : http://www.eastwater.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)