หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Software Engineer (Programmer)

วิศวกรซอฟแวร์
บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Create, develop, and modify computer programs for production process in order to increase production efficiency and facilitate operations.

คุณสมบัติ

1. Male/Female, age 22 – 30 years

2. Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science, Electronics Engineering or related field

3. Have good knowledge of programming and database (e.g.VB, C#, Python, SQL) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

       Furukawa FITEL (Thailand) Co., Ltd. is a wholly owned subsidiary of Furukawa Electric Co., Ltd. in Japan and was established in Thailand in 2001 under BOI privilege with ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certificates. In advanced information-oriented society, optical communication system is a key technology for enabling people to access important information rapidly.   Furukawa FITEL is firmly supporting an ideal base for communication by providing various products including active devices, passive components and connectors to be utilized from access FTTH network up to backbone metro and long-haul networks. Furukawa FITEL has been implementing cutting edge technologies continuously since its establishment, and has now outstanding manufacturing capabilities. Furukawa FITEL is one of the most important manufacturing facilities for Furukawa’s telecommunication business.     
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 1/71 Moo 5 Rojana Industrial Estate Park, Rojana Road, Kanharm, Uthai, Ayutthaya 13210
โทรศัพท์ : 035-226-581-4
โทรสาร : 035-226-580
โฮมเพจ : http://www.fitel.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด