หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Software QA Engineer (PPQA)

ด่วนมาก!
บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Process and Product audit

•Evaluate the processes and work products conform the company process descriptions, standard and procedures

•Identifying and documenting noncompliance issues

•Providing feedback to project staff and manager on the result of quality assurance activities

•Discuss on the noncompliance, corrective action, owner and completion date

•Follow up project's corrective action and defect prevention activities

•Escalate noncompliance issue if needed

Training

•Conduct quality awareness activity and training

Process consultation

•Provide suggestion on how to use processes/templates to project team

•Understand project situation and project lesson learned in order to suggest the projects to prevent the defects

•Share lesson learned found by previous QA review/audit activities to software project

Measurement, Metrics and Reporting

•Collect project data and audit result for reporting

•Perform qualitative analysis according to quality index defined and produce the periodic report

•Report quality index status to software project and management team

Involvement in Process Improvement

•Collect feedback of processes and templates usage from software project

•Provide feedback of practical used of defined processes and templates to the process improvement team

•Review the updated version of processes and templates

•Be a part of process improvement working group for continuous process improvement activities.

คุณสมบัติ

Qualifications required:

•Male/Female Thai nationality, age at least 25 years old

•Bachelor's Degree or higher in Computer Science/Information technology or any related field

•Minimum of 3 years-experience Software Development project

•Good command of both written and spoken English


Advantage qualifications (if any):

•Minimum of 1-2 years-experience in Software Quality Assurance (PPQA in CMMi framework)

•Knowledge of software engineering standards: CMMi

•Understand C programming language

•Ability in other programming languages

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
“As a core company in the Toyota Tsusho Group's electronics business, everyoneat NEXTY Electronics is dedicated to making the company a driving force in theelectronics industry by harnessing the collective capabilities of the group.”

Be the Next Bridge to the Future

Scope of Business:

• Development of In-Vehicleembedded software
• Sales of In-Vehicle embedded software
• Contents distribution for automobiles 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Division
ที่อยู่ : 16th Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2639-3500
โทรสาร : 0-2639-3501-2
โฮมเพจ : https://www.th.nexty-ele.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด