หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Software Quality Assurance (Software Tester)

บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Salary negotiable based on skill and experience.

We are hiring Software QA to work on our many fascinating projects at our Headquarter.

Role and Responsibility:

 • Requirement analysis and estimation
 • Software QA with automated test suites
 • Bug analysis, solution proposal, and test suite implementation
 • Continuously research and develop new techniques, tools, and technologies

คุณสมบัติ

1. Gender, Age, Degree, Experience, Certification irrelevant

2. Attitude

 • Passionate about Agile Development work
 • Value software quality over quantity
 • Diligent
 • Passionate learner
 • Strong team spirit
 • Can give and take constructive criticism

3. Aptitude

 • Agile Manifesto
 • Model View Controller pattern
 • RSpec
 • Cypress
 • Git
 • Basic understanding of User experience, User interface design

4. Ethics

 • Integrity
 • Responsibility
 • Courage
 • Action over words


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • Commission
 • Freestyle uniform
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

AGILE DEVELOPMENT IN THAILAND – A VISION FOR THE FUTURE

The goal at Swiftlet is clear: we want to be the best IT company in Thailand.
 
When people think of IT companies dealing in software-as-a-service (SaaS), ERP, web technology, and apps in Thailand, we want them to think of Swiftlet. We want Swiftlet to roll off the tongue. We want to be the pros, the name you trust, the company that brings in talent and turns out experts. We want to be the leaders in building a better IT industry in Thailand.

Swiftlet Is Hiring!

At Swiftlet, we eat agile software development and technology for breakfast, lunch, and dinner. Well, maybe not dinner—we like to change it up every now and then—but you get the idea. We love what we do. Our products are a part of us. They define us even as we define them. We work with integrity and dedication, and we have fun doing it.


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruiting Department
ที่อยู่ : 120/14 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-102-1946
โฮมเพจ : https://swiftlet.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด