หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Solution Specialist – Cloud and Learning Software

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่น
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ขึ้นระบบและดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ทั้ง On-premise และ On-Cloud ได้
2. ให้คำปรึกษาและช่วยลูกค้าในการนำระบบ Applications หรือ Workload ในรูปแบบต่างๆขึ้นไปใช้งานบนระบบ Cloud ได้
3. วิเคราะห์ ออกแบบและนำเสนอ Solution ด้าน IT เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
4. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานบริการ Software as a Service ของ Microsoft อาทิเช่น Microsoft 365, Office 365 ให้กับลูกค้าได้
5. เป็นวิทยากรในการสอนการใช้งานระบบสารสนเทศอาทิเช่น Microsoft 365, Microsoft Azure หรือ ซอฟต์แวร์การศึกษาอื่นๆ ให้กับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายได้
6. ผลักดันการใช้งาน (Consumption) ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ของสถาบันการศึกษาได้
7. คิด สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนา Solution ขององค์กร
8. สนับสนุนงานด้านการขาย การตลาดและการบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฎิบัติงานที่ สำนักงานที่กรุงเทพมหานคร
10. สามารถเดินทางไปฏิบัติงาน ต่างจังหวัดได้
11. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในการทำงานหรือการใช้งานด้าน การ Solution/Technical Sales Engineer จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
3. จบการศึกษาปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนา Software อาทิเช่น C#, PHP, Java, Python, etc. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Software บน Microsoft Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ด้าน Cloud Infrastructure, Server และ PowerShell อาทิเช่น Microsoft Azure, Microsoft 365, Office 365, Windows Server เป็นต้น 
6. หากมี Microsoft Certifications อาทิเช่น Microsoft Certified หรือ Microsoft 365 Certified ในระดับ Associate หรือ Expert จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี

ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานจะได้รับ
- เงินเดือน สวัสดิการ โบนัสประจำปี และ การประกันสุขภาพขตามที่บริษัทและกฎหมายกำหนด
- การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ
- การอบรมและพัฒนาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Role 
สมัครด่วนโดยส่งประวัติ (CV) พร้อมวุฒิการศึกษาที่ hrd@lanna.co.th ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 35,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลานนาคอม จำกัด www.lanna.co.th ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัคร Solution Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud และ ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอน ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยและสถาบันการอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการนำ Cloud และ Software ไปใช้ในการพัฒนาสู่สถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 125 Moo 6, T. Hangdong, A. Hangdong, Chiangmai 50230
โทรศัพท์ : 053-441-480
โทรสาร : 053-441481
โฮมเพจ : http://www.lanna.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลานนาคอม จำกัด