หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Sous Chef / Chef De Partie / Demi Chef ประจำ เซ็นทรัล พัทยา

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Sous Chef คุณสมบัติ
เงินเดือน 28,000 + ค่าประสบการณ์
- คิดค้นเมนูใหม่ๆร่วมกับ Chef de partie
- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ค่ารถทางานกะกลางคืน
- คานวณกาลังการผลิตต่อ วัน, อาทิตย์, เดือน
- ม.3 ขึ้นไป
ค่า Service 2,000 /เดือน

รายละเอียดงาน
- บริหารจัดการการทางานภายในครัวให้เป็นไปตามมาตราฐานของสาขา
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 1,000/เดือน
- บริหารจัดการการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสาขาให้เกิดความประทับใจสูงสุด
- ต้องมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานครัว
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เรื่อง วัตถุดิบ, ป้ายราคา
- มีภาวะผู้นา สามารถวางแผนการทางานได้
- ตรวจสอบสื่อต่างๆภายในแผนกให้ตรงตามที่สาขากาหนดไว้
**********************
Chef De Partie คุณสมบัติ
เงินเดือน 17,000 + ค่าประสบการณ์
- สามารถคิด ดัดแปรง เมนูเพื่อให้เกิดความหลากหลายและให้เหมาะสมตามเทศกาลต่างๆได้ (Special Menu)
- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ค่ารถทางานกะกลางคืน
- ควบคุมยอดขายให้ได้ตามที่สาขากาหนด
- ม.3 ขึ้นไป
ค่า Service 2,000 /เดือน
รายละเอียดงาน
- วางแผนการผลิตในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวัน
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 1,000/เดือน
- จัดตารางรอบการทางาน
- ต้องมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในครัว
- Recheck Stock Special menu
- มีภาวะผู้นา สามารถวางแผนการทางานได้
- Reorder stock Special menu
- มีความคิดสร้างสรรค์
*******************
Demi Chef คุณสมบัติ
เงินเดือน 15,000 + ค่าประสบการณ์
- ควบคุมปรุงอาหารในเมนูหลักให้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้
- ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
ค่ารถทางานกะกลางคืน
- สามารถปรุงอาหารเมนูให้เข้ากับเทศกาลต่างๆได้เช่น ซาม่อนสเต็ก, หมูอบรมควัน,พิซซ่า
- ม.3 ขึ้นไป
ค่า Service 1,500 /เดือน
รายละเอียดงาน
- ควบคุมการการทางานและฝึกสอน Cook Helper, Commis
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 1,000/เดือน
- เป็นผู้นาทีมงานตรวจนับวัตถุดิบภายใน Stock ให้มีเพียงพอต่อการปรุงอาหาร
- ต้องมีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปในครัว
- ควบคุมความสะอาดในสถานที่ปรุงอาหาร
- วางแผนและสั่งวัตถุดิบ
คุณสมบัติ

Sous Chef คุณสมบัติ

เงินเดือน 28,000 + ค่าประสบการณ์

- คิดค้นเมนูใหม่ๆร่วมกับ Chef de partie

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

ค่ารถทางานกะกลางคืน

- คานวณกาลังการผลิตต่อ วัน, อาทิตย์, เดือน

- ม.3 ขึ้นไป

ค่า Service 2,000 /เดือน

Chef De Partie คุณสมบัติ

เงินเดือน 17,000 + ค่าประสบการณ์

- สามารถคิด ดัดแปรง เมนูเพื่อให้เกิดความหลากหลายและให้เหมาะสมตามเทศกาลต่างๆได้ (Special Menu)

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

ค่ารถทางานกะกลางคืน

- ควบคุมยอดขายให้ได้ตามที่สาขากาหนด

- ม.3 ขึ้นไป

ค่า Service 2,000 /เดือน

Demi Chef คุณสมบัติ

เงินเดือน 15,000 + ค่าประสบการณ์

- ควบคุมปรุงอาหารในเมนูหลักให้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้

- ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

ค่ารถทางานกะกลางคืน

- สามารถปรุงอาหารเมนูให้เข้ากับเทศกาลต่างๆได้เช่น ซาม่อนสเต็ก, หมูอบรมควัน,พิซซ่า

- ม.3 ขึ้นไป

ค่า Service 1,500 /เดือน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : มัธยมศึกษา
คณะ : การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป จำกัด (CFR) เป็นผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศไทย ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 และยังเป็นหน่วยธุรกิจที่อยู่ภายใต้บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป (ซีจี) ปัจจุบันบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ให้บริการผ่านร้านสาขาทั้งสิ้น 147 สาขา ทั่วประเทศ มีสาขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 92 สาขา และต่างจังหวัด 55 สาขา ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Department
ที่อยู่ : 12,15-18th Floor, Central Plaza Chaengwattana Office Tower Building, 99/9 Moo2 Chaengwattana Rd., Bangtalad, Pak kret, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2831-7300 Ext.7659, Moblie 061-826-9872
โทรสาร : 0-2831-7364
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป จำกัด