หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Digital Marketing Executive

เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัลอาวุโส
ด่วนมาก!
บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสื่อสำหรับการตลาดในช่องทางการจัดจำหน่าย online ของบริษัท สำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์

• จัดทำ ดูแล ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการตลาด โดยสามารถนำเครื่องมือการตลาดมาใช้งานอย่างเต็มที่

• ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing ทั้งในด้านการผลิตสื่อเพื่อใช้ในงานด้าน digital marketing (Facebook, Instagram, Line ADs, Google Ads, etc.) และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ในเชิงธุรกิจ เพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด

• การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย vendor รวมถึงการบริหารฐานข้อมูลลูกค้าที่มาจากช่องทาง digital, online

• ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศหญิง, ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5  ปีขึ้นไปในการทำการตลาดช่องทางออนไลน์ 
- มีความรู้ในเรื่อง Digital Marketing ทั้งในแง่ของการทำการตลาด, การโฆษณา และ trend ของผู้บริโภคในกลุ่ม online
- มีทักษะในการผลิตสื่อ Digital Marketing ตัวอย่างเช่น สื่อภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว หรือ อื่น ๆ (หากมีความสามารถในการทำ LINE Official Account, Line Ads จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียได้
- มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน
- ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีและอื่นๆ
 • การอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน
 • การเกษียณอายุ
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • รางวัลอายุงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
 • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน  และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแกร่ง ในตำแหน่งต่างๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 126/150 Moo 1, Pakkred, Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2666-1515
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด