หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Consultant [IT Security]

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ปทุมวัน, พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Be part of the Consulting Team to provide consulting advice based on ISO/IEC 27001 and related standards to customers including

• Risk management

• Information security management system

• Business continuity management and IT disaster recovery

• Control design, implementation and documentation

• Auditing and recommendation

• Project management and reporting


คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree or higher in information technology or related fields

• At least 3  year experience in information security, IT risk management, or related fields
• Obtained professional certificate (e.g., CISSP, CISM, ISO27001) or equivalent is an advantage
• Self-motivated, proactive, able to either work independently or as part of a team


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน, พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : การจัดการสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : บัญชี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • Allowance (in other provinces)
 • Annual Health check-up
 • Annual Leave
 • Business Leave
 • Certificated Fee
 • Health insurance
 • Internet Allowance
 • Priesthood Leave
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ACIS Professional Center Co., Ltd. is a Thai company with over 15 years experience in information security business. Our company provides Consulting services and Training services in the area of information technology, cybersecurity, IT Governance, Information Technology Service management systems (ITSMS), Information security and Business continuity management.  
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 140/1 Kian Gwan Building2 18th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-253 4736
โทรสาร : 0-2253-4737
โฮมเพจ : http://www.acisonline.net