หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Sr. Marketing Executive

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
ด่วนมาก!
บริษัท รอซโซ่ จำกัด
เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง , ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผน และบริหารจัดการเพิ่มยอดขายทาง E-Commerce ใน Platform ของบริษัท Marketplace หรือ E-Commerce อื่นๆ

- วางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ เช่น Website, Mobile Application, Facebook, Line, Instagram, Twitter, Youtube etc.

- บริหารงาน Trade Marketing กำหนดกลยุทธ์การขาย แผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย และบริหารการขายสินค้าให้กับกลุ่มร้านค้าและจุดจำหน่ายของบริษัทฯ

- วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมการตลาด

- สื่อสารและติดตามแผนการกิจกรรมการตลาด Sales Promotion Plan

- ติดตาม วิเคราะห์ และวัดผลกิจกรรมในแต่ละช่องทาง

- พัฒนาและแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ (New Business Opportunities) และศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ (Feasibility Study) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำรายงานและผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลของแต่ละกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- จัดทำรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจของคู่แข่งที่รับผิดชอบ

- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปีขึ้นไป

- มีทักษะทางด้านการบริหารงานและวิเคราะห์ทางการตลาด

- มีทักษะด้านการสื่อสาร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

- มีความเข้าใจระบบ E-Commerce เป็นอย่างดี

- มีความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดผ่านสื่ออนไลน์

- ติดตามเทรนด์การตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

- มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Commission
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายกของ
 • ค่าเที่ยว
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมรถ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ลาเป็นบิดา
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สินค้าราคาพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท รอซโซ่ จำกัดดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในชาย (Men’s underwear) มากว่า 40 ปี ซึ่งเป็นผู้นำชุดชั้นในชายภายใต้ Brand Rosso และ Apple ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตกับทางโรงงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย The High Technology Manufacturing ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและกำลังขยายฐานการตลาดไปยังภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 8/39 Soi Tanpuying Phol. Ngamvongvan Rd., Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-0540 Ext.113,085-485-3277
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.rosso.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รอซโซ่ จำกัด