หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Student Trainee Program “ภูมิใจ… ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6 ”

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการต้อนรับนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน "ภูมิใจ...ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6" ที่มีแผนการเรียนรู้ชัดเจน และได้เรียนรู้จากผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาวิชาดังนี้
• คณิตศาสตร์ประกันภัย ,สถิติประกันภัย หรือ สถิติ
• เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์
• บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยมีกำหนดการดังนี้

• ระยะเวลาการฝึก วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563
• กำหนดการคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563
• Workshop Day กุมภาพันธ์ 2563 (วันที และเวลาที่ชัดเจน บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยตรงกับนิสิต นักศึกษา)
• ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
คุณสมบัติ
• นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติประกันภัยหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน
• เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ได้เร็ว
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบศึกษานวัตกรรมใหม่
• มีความพร้อมที่จะเรียนรู้

สิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับ:
• การฝึกประสบการณ์จริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
• ฝึกการทำงาน และการนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารของบริษัท
• นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
• นักศึกษาที่ร่วมโครงการจะได้นำเสนอผลงานต่อผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่ผลการประเมินได้ตามเกณฑ์ของบริษัทจะได้รับโอกาสทำงานกับบริษัทฯ หลังจากจบการศึกษา หรือได้รับทุนการศึกษาจนจบการศึกษา
• หลังจบโครงการนักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการฝึกงาน
https://youtu.be/_1ci27KXa6k
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : ฝึกงาน
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : สถิติคณิตศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การสื่อสารมวลชน
สวัสดิการ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2492 โดยให้บริการด้านธุรกิจประกันชีวิตครบทุกประเภท เราได้พัฒนาระบบการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการอยู่เสมอ ปัจจุบัน มีสาขาให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานโดยเปิดรับสมัครงานใน ตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : พี่นา ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 170/74-83 Ocean Tower1, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 02-2612300 ต่อ 1646
โทรสาร : 0-2204-0099
โฮมเพจ : http://www.ocean.co.th