หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Supervisor Safety Professional

หัวแผนกงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (บางพลัด)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนงานความปลอดภัย
 • ตรวจสอบทบทวน Procedure, วิธีปฏิบัติ และคู่มือความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน
 • ตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากรด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบแนะนำ และสั่งแก้ไขงานตวามปลอดภัยหน่วยงานก่อสร้าง
 • รายงาน เอกสารที่หน่วยงานราชการกำหนด
 • กำกับดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฏระเบียบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
คุณสมบัติ
 • อายุ 28 - 40 ปี

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  • เคยมีประสบการณ์ด้าน Loss Prevention, CCTV จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์งานความปลอดภัยหน่วยงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ


   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
  สถานที่ : กทม. (บางพลัด)
  การศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะ : วิทยาศาสตร์
  สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขา : ความปลอดภัย
  สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  เกี่ยวกับบริษัท
  NL Development Public Company Limited was founded on December 3rd, 1981 by Mr. Poomson Rojlertjanya. As a trustworthy and professional construction company in Bangkok, Thailand, we, NL Development Public Co., Ltd., execute and manage all types of civil engineering construction. Some of our construction works include structural, architectural, interior decoration, landscaping, hardscaping and the installation of utilities system-M&E, fire protection, elevator, security system, sound and audio-visual system-and all other related facilities for our clients from both public and private sectors.
   
  ชื่อผู้ติดต่อ : Recruit
  ที่อยู่ : 417 Ratchawithi Rd., Bangplad, Bangkok 10700
  โทรศัพท์ : 028800700 ext. 713-717
  โทรสาร : 0-2879-0854
  โฮมเพจ : http://www.nld.co.th
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)