หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Supervisor Sale Booth (ภาคใต้)

Supervisor Sale Booth (ภาคใต้)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
ภูเก็ต, สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Role & Responsibility

To assist the sale manager in leading team to achieve team sales targets

To supervise and manage all prospect to be customer within time line.

Monitor Sale representative productivity by daily basic

To provide constructive feedback and coaching in terms of sale skill to increases individual target.

Prepare and submit performance reports by weekly and monthly basic.

คุณสมบัติ

Qualifications

Proven experience as direct sale supervisor. 

Excellent communication and interpersonal skills

Bachelor’s Degree in sale & market or other relate field.

Direct experience on life and non-life insurance is required.

Required age of candidate 30 – 40 years old.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต, สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2129-7386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)