หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Supervisor (Section Network & Security teams)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Installing and configuring network product such as Cisco, WatchGuard, checkpoint.
• Off-site & On-site support to monitor and maintain computer and network.
• Troubleshooting system problems and diagnosing and solving network faults.
• Support team with basic technical knowledge in IT : Network (Cisco or any other brand) LAN/WAN, Internet and network Security.
• Security incidents related to end-user and internal service & system (malware outbreak, server compromise,misuse of resources.
• Follow-up and verification of fixing technical vulnerabilities found in audits to service and business owners.
• Validate network and firewall change requests.
• Monitor information system security weaknesses such as Security Audit, Vulnerability Assessment, Network / Application Penetration Testing.
• Monitor backup process, system log, security log and report
คุณสมบัติ
• Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, IT or related field.
• Male or Female, Age 27-31 years
• At least 2 years experience in Windows server / Linux / Network security or related fied.
• Knowledge and Experience in TCP/IP Networking, Configuration on Switch, Router (Cisco), Network Equipment, LAN/WAN, Internet, VPN, Firewall, Wireless system etc.
• Knowledge and skill on Installation and Maintenance Windows server 2003-2008 /workstation system,DNS, DHCP and e-mail system.
• Knowledge in Unix and SAP system administrator will be advantage.
• Good Command in English. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
สวัสดิการของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

• ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน - ผู้ป่วยนอก
• ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
• ชุดยูนิฟอร์ม
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
• เงินช่วยเหลืองานศพ
• เงินช่วยเหลือสมรส
• ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
• เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
• เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• อบรม/สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
• กิจกรรมสัมพันธ์ งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี
• ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.(งานสำนักงาน)
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน/ปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-10 วัน
เกี่ยวกับบริษัท

Bangkok Expressway Public Company Limited (the Company) has the registered capital of Baht 8,000 Million with paid – up capital of Baht 7,700 Million.

The Company operates the business of construction and management of the Si Rat Expressway (Second Stage Expressway and its extensions, including related business under the Second Stage Expressway Agreement entered into between the Expressway Authority of Thailand (EXAT)

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 238/7 ถนน อโศก-ดินแดง แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2641-4611ต่อ 1140
โทรสาร : 0-2248-7560
โฮมเพจ : http://www.bemplc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)