หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Supply Chain Executive

Supply Chain Executive
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าเพียงต่อการจำหน่าย

- บริหารทีมงานเพื่อให้สื่อสารโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

- จัดทำรายงานประจำเดือนรายงานปัญหาต่างๆและแนวทางการแก้ไข

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด, การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีภาวะผู้นำ และทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
สาขา : การตลาดและการจัดการ
คณะ : การจัดการ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการการขนส่ง
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการการผลิต
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท

    เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคของคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 73 ปี

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ : 2156 New Petchburi Rd, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2318-0062# 1277
โทรสาร : 0-2319-1678
โฮมเพจ : http://www.sahapat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)