หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

System Analyst

นักวิเคราะห์ระบบ
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Infomation System)
- บริหารจัดการความต้องการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ


คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา
- มีประสบการณ์และผลงานมาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

About EMWORK

Be assured of EMWORK’s software engineering process standard which has been affirmed a certification of TQS (Thailand Quality Software) since 2008 with the 100% scores (Fully Achieved), constantly with the international standard of software development and project management ISO/IEC 29110 since 2011 to present. Furthermore, our achievement was registration approved and advanced to consultancy in A level by Thai Consultant Database Center, Ministry of Finance Our customers including government agency, education sector, state enterprise, private sector , special government project and sector


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nuttapon - General Manager
ที่อยู่ : 99 Soi Phum Urai, Sam Sen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2276-3699
โทรสาร : 0-2275-4699
โฮมเพจ : http://www.emworkgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด