หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

System Analyst (Java) (Manufacturing, SCM) - Based in Bangkok / Rayong

โปรแกรมเมอร์อาวุโส / นักวิเคราะห์ระบบ
ด่วนมาก!
บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ


คุณสมบัติ
Competency
• Thai nationality, Male or Female, Age 28-45 years old.
• Bachelor degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer, or related field.
• Able to read, write and speak general conversation in English.
• Have working experience over 5 years in system development.
• Have experience in vendor side to support many clients and many projects.
• Have experience in IT Project of Manufacturing (Production), or SCM (Logistics) as a role of Senior Application Developer, System Analyst, or PM.
• Strong analytical and problem-solving skills.
• Able to work onsite in Upcountry.
Management Skills    
• Plan task and schedule by WBS (Work Breakdown Structure).
• Handle project management.
• Make basic design, instruction to developer, testing, UAT support, and etc.
• Issue management for system bug, and etc.
• Check and control the task results of team.
IT Skills (SW engineering)     
• Strong coding skill in Java (Java EE).
• Knowledge about Web application development.
• Knowledge about SQL and Database(SQL Server , Oracle etc.).
• Knowledge about Software engineering(Spiral model, Agile model etc.).
• Knowledge about Software quality check & control management.
• Design software program specification & Documentation.
• Design test case for software program & Documentation.
• Get requirement definition, fit & gap analysis.
• Handle software documentation thus system workflow, use case, ER-Diagram, data dictionary, basic and Program specification.
• Coordinate projects for a smooth operation/ service/ customer satisfaction.
• Work closely with programmers and software developers to build the system.
• Oversee installation and testing correcting problems before the final version is released.
• Provide staff training and instruction manuals for the new or upgraded systems.

Working Place: Bangkok (Empire Tower, Sathorn) / Rayong (WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut))
Working Hour: Bangkok (08:30-17:30) / Rayong (08:00-17:00)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สาขา : เทคโนโลยีการจัดการ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการสื่อสาร
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Thai NS Solutions Co., Ltd. -- a member of “Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation Group”

Nippon Steel & Sumitomo 
      - Nippon Steel & Sumitomo is the merger of two giant  Japanese companies: Nippon Steel and Sumitomo Metal. 
       - The world's 2nd largest steel producer by volume. 

NS Solutions Corporation
       - Founded in Tokyo, Japan in 1980 as the part of Nippon Steel Sumitomo Metal.
       - In 2013, Thai NS Solutions was established as a affiliate company and later merged with Palsys Software Co. Ltd.

Company name: Thai NS Solutions Co., Ltd. 
https://global.nssol.nipponsteel.com/th/

Foundation: January 2013
Capital: 120 million Baht (NS Solutions Corporation: 100%)
Number of employees: 147 (on 3 April 2019)

History: 
1980 NS Solutions Corporation founded in Tokyo, Japan as a Nippon Steel Sumitomo Metal group
2013 Thai NS Solutions Co., Ltd. , Bangkok as a affiliate company of NS Solutions Corporation
2014 Merged with Palsys Software Co., Ltd. That founded in 1996

Descriptions of Business:
• IT Consulting
• IT System Development & Integration (AP & IT Infrastructure) including Shrink wrap Software & Hardware Products Sales
• IT System Operation & Maintenance
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Mrs. Wipada Ekongkarn
ที่อยู่ : 1 Empire Tower, 31st Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2286-3630
โทรสาร : 0-2286-3631