หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

System Analyst (SAP FI-CO) - ประจำสำนักงานใหญ่ปากเกร็ด

System Analyst (SAP FI-CO)
ด่วนมาก!
บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล (Information System) ทางด้าน SAP ระบบงานบัญชีการเงิน และ บัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

• วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขและดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการตามระบบงานต่างๆของธุรกิจ เพื่อที่จะนำเอาเครื่องมือทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ รวมถึงบุคลากรต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขซึ่งปัญหาตามระบบงานต่างๆของธุรกิจ

• ออกแบบและจัดวางระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการติดตั้ง และให้คำแนะนำอบรมทั้งงานด้านเอกสาร หรืองานอบรมในระบบงานต่างๆ

• ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ระบบ และเข้าใจภาพในเชิงธุรกิจขนาดใหญ่, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

• มีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องหรือในตำแหน่ง SAP FI-CO


*Apply Directly click: http://www.sb-furniture.com/th/career

*Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sbfurnitureth


หากมีความรู้ Oracle Database, Java Programming และ SAP Application มาโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : บัญชี
คณะ : การเงิน
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ : เทคโนโลยี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีและอื่นๆ
 • การอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน
 • การเกษียณอายุ
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • รางวัลอายุงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
 • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน  และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแกร่ง ในตำแหน่งต่างๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 126/150 Moo 1, Pakkred, Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2666-1555 ext.1147
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด