หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/07/2562
งาน หางาน สมัครงาน

System Engineer

วิศวกรระบบ
ด่วนมาก!!!
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Handle trouble shooting and network operation
• Monitor internal data system and analyse data
• Maintain, improve and develop (Design) network system
• Solve all the problem in IT
• Manage hardware and software configuration
• Take care internal IT issue in company

คุณสมบัติ
• Bachelor’s degree in Computer / IT Engineer
• Over 3 years experience as System Engineer
• Good command in English
• Project management skill, leaders ship skill, Good communication skill

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ / ประกันกลุ่ม
- สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าบริการทันตกรรมฟรี
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
 
กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การบริหารและดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะใช้ประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของประเทศ

 จากความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ดำเนินกิจการในธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจบริการวงจรสื่อสัญญาณข้อมูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมสารสนเทศ ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารไร้สายต่างๆ และธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารและการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์

ธุรกิจบริการวงจรสื่อสัญญาณข้อมูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
“Truth Broadband Experience”บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด (BBB)
บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด (BCN)
ธุรกิจติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมสารสนเทศ

 “Thailand’s Most Experience”
บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (UTEL)
บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBtec)
ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

“Best in Class”
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด (UD)
บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด (Top Up 4U)
ธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์

  “Content for Life”
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด (INN)
บริษัท เกมอินดี้ จำกัด (Game Indy) 
บริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด (BBCM)
กิจการร่วมลงทุน
นอกเหนือจากการดำเนินกิจการในธุรกิจหลัก กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ยังมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ โดยร่วมลงทุนในบริษัทในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และธุรกิจเกมส์ออนไลน์ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Resource Management & Employment Division., People Management Department
ที่อยู่ : 499 Benchachinda Building, Kamphaeng Phet 6 Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2016-5555 ต่อ 2094,2081,5495,2467
โทรสาร : 0-2953-0248
โฮมเพจ : http://www.benchachinda.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด